УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ

Изисквания към наемателя при сключване на договор за наем с РЕНТАВАН

Валидно свидетелство за управление на МПС и контролен талон (или акт, на който крайния срок да не изтича преди датата на връщането на автомобила), с минимум 2 (две) години стаж;

Валиден документ за самоличност:

– лична карта или международен паспорт;

Навършени 20 години;

Период на наемане: Минималният наемен период е 1ден (24 часа)

ПРЕДСРОЧНО ВРЪЩАНЕ

Преди датата на изтичане на договора

При предсрочно връщане /преди датата на изтичане на договора/ на наетият автомобил от Наемателя „РЕНТАВАН” не дължи сумата за наем за останалия период от договора. Изключения се правят за договор сключен над седем дни, като услугата се таксува според тарифата за по-малкия брой дни, а Наемодателят удържа 50 % /петдесет процента/ от разликата между двете крайни цени /цената по договора и новоизчисленията/.

Закъснение

Закъснение или удължаване на наемният период на автомобил

При желание за удължаване на наемният период наемателят е задължен да уведоми наемодателят минимум 24 часа и да провери възможността за удължаване на наемния период и начин на плащане.
Неустойка при неспазване срока за връщане на автомобила от наемателя:

До 8 часа: Няма.
Над 8 часа: Половин наем.

Ако клиент загуби документи и/или ключове, регистрационни табели, карта за достъп на паркинг е длъжен да заплати всички разноски по тяхното възстановяване и пропуснати ползи за времето в което колата няма да се използва.

Цени и начин на плащане

Всички цени са в лева без ДДС.

 • Всички цени са в лева без ДДС.
 • Цената се базира на 24-часов наем (изчисляват се 24 часа от часа на наемането на автомобила).
 • Плащането се извършва в брой или по банков път преди наемането (доставката) на автомобила.
 • Депозитът от 200лв се заплаща при сключването на договора в брой.
 • Депозитът от 200лв се връща при връщането на наемния автомобил и ако не са установени липси и/или щети.

Гориво

Автомобилите се предават с пълен резервоар и се връщат с пълен.

Използваното гориво се заплаща от наемателя.

В случаите, когато автомобил се върне с непълен резервоар, разликата се доплаща от наемателят по 2,20 лв на литър.

Пътуване извън страната

Всички автомобили на РЕНТАВАН са пригодени за път извън страната, но само с изричното съгласие на РЕНТАВАН и при предварително изготвена оферта за чужбина. При напускане на страната без разрешението на РЕНТАВАН глобата е 2000лв.

Автомобилите разполагат с:

 • Винетен стикер – платена пътна такса за България.
 • Гражданска Отговорност
 • Каско
 • Стандартно оборудване, съгласно изискванията на КАТ – резервна гума, крик и ключ за гуми, авариен триъгълник, пожарогасител, аптечка.
 • Сезонни гуми – летни или зимни.

Технически проблеми и ПТП

В случай на технически проблем е необходимо клиентът да се свърже с екипа на РЕНТАВАН на телефона за спешни случаи, записан в договора за наем на автомобила.
При ПТП по вина на наемателят, същият дължи глоба от €50 /петдесет евро/ за завеждане щети по автомобила пред застраховател и престой за ремонт в сервиз.
Наемателят, допълнителните упълномощени шофьори и всички останали пътници на Автомобила нямат застрахователно покритие „Персонална Застраховка Злополука“. Наемодателят не носи отговорност за такава загуба, увреждане и др.

Застрахователната полица не включва щети при следните условия:

 • След употреба на алкохол или наркотични вещества.
 • При липса на протокол от органите на КАТ за настъпило ПТП.
 • При настъпило ПТП с наемния автомобил управляван от лице не включено в договора за наем.
 • Щети по долната част на автомобила,включително гуми и джанти са за сметка на наемателя.
 • Застраховката при кражба на автомобила не важи в случаи, когато:

– Няма протокол издаден от МВР за събитието.
– Не са върнати документи и ключове на наетият автомобил от наемателят на наемодателят.